Wyjazdy integracyjne – technika rozwoju pracowników

Przedsiębiorcy zamierzający inwestować w ludzi, których zatrudniają, lubią sięgać po rozmaite darmowe gry i materiały szkoleniowe typu team building np tutaj: http://www.szkolenia-integracyjne.pl . Dostarczające takich materiałów firmy przeważnie też udzielają informacji o tym, jak wszystko przeprowadzić. Ale pomimo tego nie mają one żadnego wpływu na pakiet szkoleń integracyjnych się zakończy, ponieważ bardzo dużo zależeć tu będzie od osoby prowadzącej.

Duża część narzędzi tego typu nie będzie wymagać jakiś wielkich umiejętności, z pomocą instrukcji osoba dysponująca pewnymi umiejętnościami z pewnością sobie poradzi prowadząc zabawy i wyjazdy integracyjne. Jednak w praktyce na prowadzącym będzie spoczywała niemały zakres odpowiedzialności, musi on bowiem użyć udostępnionych materiałów w taki sposób, aby spełnić potrzeby szkolonego zespołu.

Sposób prowadzenia takich szkoleń lub imprez i motywy podejmowania decyzji facylitatorów były przedmiotem długoletnich badań, którą prowadził ceniony w swoim środowisku doktor Thiagarajan. Odkrył on między innymi, że nawet jeśli na samym początku sposoby reagowania trenerów team building mają przypadkowy charakter, to jednak w podejmowanych przez nich decyzjach można uchwycić ukryte schematy.

Thiagarajan wykorzystując wyniki badań wyróżnił sześć istotnych tematów, opisujących w największym skrócie czekające na szkoleniowców wyzwania. Raczej nie będzie dużych trudności przy ich zastosowaniu, a mogą być użyte we wszystkich sytuacjach. Mają one formę kompletu pytań, które powinny zostać zadane nim zabawy i gry się zaczną.

Jako pierwsze zagadnienie autor podaje elastyczność realizowanych warsztatów i tolerancja na próby nagięcia reguł, to w praktyce jest uzależnione od tego, jaki styl pracy ma dana grupa. Należy chwilę się też pochylić nad szybkością pracy. Można na przykład podać sztywne ramy czasowe i ich się trzymać, a można także nieco zwolnić i umożliwić wprowadzenie zmian w harmonogramie.

Obszar o dużym znaczeniu, od którego w dużym stopniu będzie zależał sukces całego przedsięwzięcia, to koncentracja na celu. Jeśli rolą zespołu jest ukończenie zadania, to warto się trzymać tego do samego końca, także podczas podsumowania rezultatów. Jednocześnie zespół ma dobrze wiedzieć, że cały zakres odpowiedzialności za uzyskanie tego sukcesu będzie na nim spoczywać, tu pojawia się kolejny aspekt decyzyjny czyli kontrolowanie.