Helpdesk – wsparcie techniczne

Specjaliści z dziedziny informatyki nie narzekają na brak ofert pracy. Od programistów, analityków, przez specjalistów bezpieczeństwa systemów, aż po wsparcie techniczne, czyli tak zwany helpdesk. Na czym polega taka praca i kto najlepiej się w niej sprawdzi?

Co robi helpdesk

Dział nazywany wsparciem technicznym, czyli helpdesk zajmuje się głównie rozwiązywaniem problemów, z jakimi zgłaszają się do nich interesanci i klienci firmy. W ofertach pracy pojawiają się informacje o obowiązkach na tym stanowisku, które obejmują między innymi obsługa klientów zgłaszających się drogą telefoniczną, mailową lub przez specjalnie dedykowane interaktywne platformy kontaktowe. W zależności od specyfiki i obszaru, na który funkcjonuje firma pracownik taki może się także zajmować przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji oraz raportowaniem o bieżących potrzebach klientów.

Oczekiwania pracodawców, czyli kandydat idealny

Z analizy popularnych portali z ogłoszeniami o pracy wyłania się obraz kandydata idealnego na stanowisko związane ze wsparciem technicznym. Helpdesk można podzielić na kilka poziomów, najczęściej spotykany podział to linie wsparcia. Na I linii wsparcia zazwyczaj wymagana jest podstawowa, dość ogólna wiedza z zakresu konkretnej działalności firmy, II linia przeznaczona jest już dla kandydatów o bardziej szczegółowej technicznej wiedzy odnośnie oprogramowania czy aplikacji, natomiast III linia składa się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów i administratorów systemów. W zależności od tego, której linii wsparcia dotyczy ogłoszenie pracy, odmienne będą oczekiwania dotyczące wykształcenia, wiedzy oraz doświadczenia, które pracodawcy będą zamieszczać w ofertach pracy.

Zdecydowanie najczęściej powtarzającym się wymaganiem, jakie można znaleźć w ofertach na portalach z ogłoszeniami o pracy (sprawdź: Szukam Pracy) na helpdesku jest co najmniej dobra znajomość języków obcych: niemieckiego lub angielskiego. Wynika to z faktu, że pracodawcy funkcjonują na rynku międzynarodowym i obsługa klientów zagranicznych jest codziennością i standardem w większości firm, które oferują usługi wsparcia technicznego IT.

Aplikując na oferty pracy na helpdesku kandydat powinien także posiadać określone cechy osobowości, które pomogą mu w codziennym wykonywaniu obowiązków. Z racji konieczności kontaktu z klientami i interesantami pracownicy tacy nie mogą mieć problemów z otwartym podejściem do rozmówców i cierpliwością. Pracownik helpdesku musi powiadać wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, ponieważ często jest pierwszym, a czasem także jedynym przedstawicielem firmy, z którym klient ma rzeczywisty kontakt, a zatem w dużej mierze wpływa on na wizerunek swojego pracodawcy.