Ile można zarobić pracując w IT?

O pensjach specjalistów IT, popularnie nazywanych informatykami, krążą dziś niemal legendy. Prawdą jest natomiast, że branża IT w Polsce jest jedną z najbardziej dynamicznych dziedzin na rynku pracy. Oferty pracy pojawiają się nieprzerwanie od kilku lat, firmy deklarują zwiększanie zatrudnienia, choć jednocześnie pracodawcy wskazują, że mają spory problem ze znalezieniem kandydatów. Z perspektywy pracownika może się to przełożyć na naprawdę korzystne zarobki – a ogłoszeń nie brakuje.

Raport płacowy w branży IT

Badania na temat zarobków pracowników IT przeprowadziła między innymi firma Antal. W swoim Raporcie Płacowy 2015 przedstawiła wynagrodzenia oferowane na różnych stanowiskach w tej branży. Zgodnie z opublikowanymi wynikami średnia pensja menedżerów i specjalistów w sektorze IT wzrosła o nieco ponad 800 złotych brutto w porównaniu do wyników z 2013 roku. Najniższe wynagrodzenie przypada junior developerom i średnio wynosi od 5 do 7 tysięcy złotych brutto. Front end developer może oczekiwać pensji wysokości od 7 do 12, a programiści Java lub c++ od 7,5 do 14 tysięcy złotych brutto. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują osoby zatrudnione na stanowisku specjalisty infrastruktury IT (od 10 do 12 tysięcy złotych brutto) i konsultant SAP (od 9 do 15 tysięcy złotych brutto).

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia

Autorzy raportu płacowego przeanalizowali także czynniki, które wpływają na wysokość proponowanego wynagrodzenia w sektorze IT. Jednym z nich jest wymóg, który pojawia się w większości ogłoszeń o pracy dla programistów, czyli znajomość języków obcych, która pozwala na pracę w międzynarodowym środowisku. Kolejny to doświadczenie zawodowe i odniesione sukcesy w dotychczasowej karierze – również kluczowy element każdej oferty pracy w IT. Coraz większe znaczenie mają także kompetencje interpersonalne – pracodawcy szukają takich kandydatów, którzy oprócz wiedzy technicznej wykażą się umiejętnością pracy z innymi działami firmy, samodzielności i inicjatywy w działaniu.

Niedobór talentów

Pole do negocjacji ewentualnego, wyższego wynagrodzenia pozostawia także pogłębiające się zjawisko niedoboru talentów. Jest to sytuacja obserwowana w skali globalnej, która dotyka kolejnych branży – w Polsce jedną z dziedzin gospodarki, która w najbardziej dotkliwy sposób odczuwa ten problem jest właśnie branża IT. Od dłuższego czasu zapotrzebowanie pracodawców i liczba ogłoszeń o pracy dla specjalistów IT jest większa niż ilość kandydatów zdolnych do wypełnienia tych braków kadrowych.